Våra priser

Våra priser

Vårt mål är att ge dig den bästa tandvården för pengarna: med hög kvalitet på såväl behandlingar som bemötande. Vi vet att kvalitet vinner i längden, men vi vill också att så många som möjligt ska ha råd att gå till tandläkaren – det är vad vi tänker på när vi sätter våra priser. Självklart är vi anslutna till Försäkringskassan så att du kan utnyttja högkostnadsskyddet, läs mer om det nedan.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du som patient bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare. För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen beräknas utifrån. Referenspriset fastställs av staten.

Så fungerar det

Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. Referenspriset fastställs av staten. Från 3 000 kronor betalar du 50 procent av kostnaden och från 15 000 kronor betalar du 15 procent av kostnaden.

Högkostnadsskyddet beräknas per år

Högkostnadsskyddet börjar räknas upp när den första ersättningsberättigade åtgärden blivit utförd. Efter det räknas alla åtgärder som görs på dig som patient under ett år in i högkostnadsskyddet.

Prisexempel

Basundersökning och diagnostik, tandläkare

995:–

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare
530:–

Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1275:–

Utredning utförd av tandläkare
2055:–

Röntgenundersökning av enskild tand
90:–

Röntgenundersökning, delstatus
300:–

Röntgenundersökning, större delstatus
410:–

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling
620:–

Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling
1540:–

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning
695:–

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning
1385:–

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
380:–

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
695:–

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
980:–

Stegvis exkavering
1420:–

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
895:–

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1230:–

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1520:–

Fyllning av en yta på molar eller premolar
1095:–

Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1650:–

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1995:–

Krona i plastiskt material, klinikframställd
2165:–

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1915:–

Permanent tandstödd krona, en per käke
7200:–

Laboratorieframställd krona
6045:–

Hängande broled, per led
3220:–

Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad
820:–

Implantatförankrad krona
8670:–

Implantat, per styck
5100:–

Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur
5200:–

Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik
2395:–

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
4500:–

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
6290:–

Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
12480:–

Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
12480:–

Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena
2890:–

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
4120:–

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal
4220:–

Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler
5020:–

Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler
6265:–

Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
6800:–

Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi
1105:–

Akut endodontisk behandling
1150:–

Tanduttagning, en tand
1490:–

Tanduttagning, en tand, komplicerad
2280:–

Tanduttagning tillkommande enkel
645:–

Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle
3910:–

Med reservation för tryckfel och plötsliga justeringar