VI ERBJUDER AKUTTIDER INOM 24H

En rotfyllning kan bli nödvändig när en tand drabbats av karies, vilket i sin tur leder till infektion eller inflammation i pulpan. Pulpan, som innehåller kärl blir skörare med åldern och kan behöva tas bort för att förhindra ytterligare infektioner.

Rotfyllningsbehandling är en bra och effektiv metod för att bevara en skadad tand och lindra smärta. Genom att följa tandläkarens råd och upprätthålla god munhygien kan du förvänta dig långvariga resultat. Trots att det kan låta skrämmande är rotfyllning inte så otäck som det kan verka vid första anblicken. Med moderna hjälpmedel är behandlingen snabb och oftast relativt smärtfri.

Det är viktigt att söka akut vård om du får ont i dina tänder och att regelbundet konsultera tandläkare för att säkerställa optimal tandhälsa.

Att bevara din tand genom rotbehandling

Rotbehandling är en procedur för att rädda tänder från djupa kariesangrepp och bakterieinfektioner. Genom detta ingrepp kan en tand återgå till att fungera som vanligt.

Inflammation i tandens inre

Rotfyllning är en odontologisk behandling som vanligtvis utförs när pulpan, den inre vävnaden av en tand, har blivit inflammerad. Detta kan uppstå på grund av omfattande karies eller djupa fyllningar men kommer också av trauma som slag mot tanden.

När ett hål når tandens inre kan det leda till bildandet av bakterier och en infektion i rotkanalen. Det är denna bakterieinfektion som ofta resulterar i intensiv tandvärk.

Kroppens naturliga försvar har svårt att bekämpa bakterierna i rotkanalen, vilket gör det nödvändigt att genomföra en rotfyllning. Det finns också andra scenarier där rotbehandling kan vara nödvändig, som vid kraftig tandpressning.

Rotbehandling innebär att tandläkaren avlägsnar pulpan och övrig infekterad substans i tanden för att sedan rengöra området och fylla igen med särskilt material för rotfyllning.

Symptom att hålla koll på

Om du upplever molande eller pulserande värk, skarp smärta, svullnad, eller känslighet för kyla kan det vara tecken på en skadad pulpa. Smärtan kan också stråla ut i käken, tinningen, huvudet eller nacken. Karies, tandgnissling eller skador efter ett slag mot tanden kan orsaka infektioner och kräva rotfyllning.

Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa symptom för att söka vård i tid och undvika allvarliga komplikationer. Om något känns fel i munnen är det viktigt att konsultera tandläkaren för att bedöma behovet av rotfyllning.

Smärtfrihet och komfort

Många blir överraskade när de upptäcker att rotfyllningsbehandlingar utförs med minimal smärta. Om nerverna i rotkanalen har dött av bakterieinfektionen kanske du inte ens har känt av att du har en infektion. Ofta upptäcks problemet först genom röntgenbilder.

Om nerverna fortfarande är känsliga och tanden reagerar på stimuli, ges självklart bedövning för att säkerställa patientens komfort under ingreppet.

Alternativ till rotfyllning i vissa fall

Rotfyllning är oftast att föredra, då det bevarar tanden och dess funktion. I vissa fall kan i stället en tandutdragning vara nödvändig där tanden ersätts av tandimplantat eller stifttand.

Att dra ut en tand är det sista alternativet och bör undvikas om möjligt. Beslutet baseras på patientens hälsa, munhygien och möjligheten att ersätta den utdragna tanden. Tandläkaren avgör vad som är bäst för varje individ, med hjälp av röntgenbilder och undersökningar.

Så går en rotfyllning till

Rotfyllning är en process som vanligtvis utförs i flera steg för att säkerställa en effektiv och långvarig lösning. Behandlingsprocessen börjar med en undersökning och diagnos innan själva behandlingen kan planeras. Här informeras också du som patient om behandlingens omfattning och förlopp.

En rotfyllningsbehandling består av följande steg:

  • Undersökning och röntgen – Tandläkaren inleder processen med en noggrann undersökning och eventuellt röntgen för att få en tydlig bild av tandens tillstånd. Detta steg är avgörande för att fastställa om rotfyllning är nödvändig och för att skapa en behandlingsplan.
  • Förberedelser – En specialduk sätts över tanden för att skydda mot bakterier och underlätta behandlingen.
  • Öppning av tanden – Tanden öppnas för att ge tandläkaren tillgång till rotkanalen. Infekterad substans avlägsnas och den inflammerade pulpan tas bort. Detta görs under lokalbedövning för att säkerställa att det inte ska göra ont.
  • Rengöring – Efter att ha öppnat tanden rengörs rotkanalen noggrant för att avlägsna eventuella bakterier och infektioner. Tandläkaren använder specialverktyg för att säkerställa en grundlig rengöring.
  • Fyllning – När rotkanalen är ren och fri från bakterier fylls den igen med ett speciellt rotfyllningsmaterial som guttaperka och sealer. Detta stänger effektivt av kanalen och förhindrar framtida infektioner. I de flesta fall kan tanden förslutas med fyllningsmaterial omgående men ibland kan det krävas flera besök. Då läggs en provisorisk fyllning innan den permanenta fyllningen kan appliceras. Ibland behövs också en krona om mycket av tandkronan har tagits bort.
  • Återbesök – I vissa fall kan rotfyllningen kräva flera besök för att säkerställa att behandlingen är fullständig och att tanden fungerar som den ska. Uppföljningar är viktiga för att övervaka läkningsprocessen och hantera eventuella komplikationer.

Rotfyllning en rotkanal eller flera tar olika lång tid

Denna typ av behandling kan ofta behöva delas i 1-3 besök innan tanden är färdigbehandlad. Tänderna har olika antal rotkanaler, och kan därför ta olika lång tid att göra klar.

Även positioneringen av tanden kan påverka behandlingstiden. Tänderna långt bak i munnen kräver normalt sett längre tid.

Boka tid för rotfyllning i Malmö

Om du misstänker att du behöver en rotfyllning är det viktigt att agera snabbt för att undvika att tillståndet försämras. Vi på Tandvårdcentralen i Malmö har två kliniker som ligger centralt där vi erbjuder professionell hjälp med rotbehandling. Behandlingen kan utföras i ett eller flera steg, beroende på inflammationens omfattning. Du kan enkelt boka tid online eller genom att ringa oss för en första undersökning.

Rotfyllning är en investering i din tandhälsa och en väg till att bevara ditt leende. Så var observant på eventuella tecken på tandproblem och tveka inte att konsultera din tandläkare för en tidig insats och professionell rådgivning.

Om du upplever feber eller svår värk bör du omedelbart kontakta någon av våra kliniker för snabbare åtgärd.

Vanliga frågor och svar

När behöver jag en rotfyllning?

När pulpan blir inflammerad eller infekterad kan tanden behöva rotfyllas. Smärta i en tand är en indikation på att rotfyllning kan behövas. Akut tandvård är därför viktigt vid tandvärk, och tidig intervention kan förhindra ytterligare komplikationer.

Gör rotfyllning ont?

Många undrar om rotfyllning gör ont, men i de flesta fall är behandlingen smärtfri. Vid inflammerad pulpa kan det initialt vara något smärtsamt, men efter bedövning och när tandläkaren når rotkanalen brukar värken avta.

Hur länge håller en rotfyllning?

En väl omhändertagen rotfyllning kan vara livslång, förutsatt att patienten bibehåller god munhygien och genomför regelbundna tandläkarbesök.

Finns det några nackdelar med rotfyllningar?

En korrekt utförd rotfyllning ger inga direkta nackdelar. Komplikationer, som en sprucken tand, missfärgning eller onödig smärta, kan uppstå om behandlingen inte utförs korrekt.

Tandvårdcentralen Möllan

4.9/5.0

Tandvårdcentralen Pildamm

4.9/5.0

Senaste artiklar