VI ERBJUDER AKUTTIDER INOM 24H

Tycker du att det är obehagligt att besöka tandvården? Tandvårdsrädsla är ett mycket vanligt problem. Ofta räcker det med ett personligt och lugnt bemötande för att patienten ska känna sig lugn. Ibland kan dock extra åtgärder behövas vid behandling när du känner obehag inför ett tandläkarbesök.

Här hos oss på Tandvårdcentralen i Malmö har vi lång erfarenhet av att ta emot patienter med tandvårdsrädsla. Du är välkommen att boka tid till tandläkare hos oss för undersökning och behandling av tänderna.

Vi tar hand om dig och hjälper dig med din rädsla så att du ska kunna få den hjälp du behöver med tandvård. När du besöker oss vill vi att du ska känna dig trygg och väl omhändertagen.

Vanligt med tandvårdsrädsla hos vuxna

En betydande del av Sveriges befolkning upplever oro inför tandläkarbesök, och för vissa blir rädslan ett hinder som leder till att de helt enkelt undviker att söka vård. Många skjuter på besöken alldeles för länge. Det innebär också att en del missar nödvändig behandling och tandvård för en frisk tand- och munhälsa.

Att vara rädd för att gå till tandläkaren är vanligt och det finns hjälp att få vid tandvårdsrädsla hos vuxna.

Enligt statistik känner så många som varannan vuxen svensk någon form av oro inför sitt tandläkarbesök, och ungefär fem procent av alla vuxna lider av en så pass svår fobi att de helt undviker besök hos tandläkaren.

Viktigt att hantera rädslan för tandhälsans skull

Att ignorera tandhälsan kan dock leda till allvarliga konsekvenser, och det är därför viktigt att hantera tandvårdsrädsla på ett effektivt sätt.

Att undvika besök hos tandläkare kan leda till att potentiella problem förblir oupptäckta och obehandlade, vilket i sin tur kan öka behovet av omfattande och kostsamma behandlingar senare.

Det är bra att veta att det går att få hjälp när du behöver tandvård. Vid svår tandvårdsrädsla hos vuxna finns olika behandlingar, exempelvis kognitiv beteendeterapi, KBT-behandling hos en psykolog.

För svårare fall av tandvårdsrädsla kan lugnande medel eller narkos användas under själva behandlingen.

Så kan rädsla av att gå till tandläkaren upplevas

För den som lider av rädsla kan detta ta olika former och påverkar människor på olika sätt. Tandvårdsfobi, precis som annan slags fobi, kan ofta framkalla mycket starka känslor och kraftiga fysiska reaktioner.

Vissa upplever mild oro medan andra känner panik inför tanken på tandvård och behandling. Likaså varierar uttrycken för rädslan, från yttre lugn till inre panik. Fysiska reaktioner som svettningar och skakningar kan också förekomma som en reaktion.

För en del personer kan det innebära en stor rädsla att bara gå på en vanlig undersökning. En del kan också reagera med panik, ångest eller andra fysiska reaktioner bara på tanken med att ta kontakt med tandvården.

Orsaker till mild eller svår tandvårdsrädsla

Ursprunget till tandvårdsrädsla är mycket individuellt och komplext.

Att inte ha kontroll över situationen

Ofta handlar det om känslan av att förlora kontroll eller att man påverkas av tidigare negativa erfarenheter.

De vanligaste orsakerna är bland annat tidigare dåliga upplevelser vid besök hos tandläkaren, brist på kontroll, skam över tandhälsa, överförda rädslor från andra, och tidigare trauman som skapar oro i vuxen ålder.

Rädsla för att det ska göra ont

Ibland kan tandvårdsrädsla också bero på att man är rädd för att det ska göra ont. Det behöver du inte vara då du kommer att erbjudas bedövning för att slippa känna smärta. Smärtlindring är viktigt och din behandling ska inte göra ont.

Vi finns här för att hjälpa dig med din rädsla

Oavsett orsak till din tandvårdsrädsla finns vi här för dig och lyssnar till dina behov. Vi tar din rädsla på allvar och har lång erfarenhet av att arbeta med tandvårdsrädda patienter. Vi lägger upp en plan för varje besök, för all tandvård – både vad gäller undersökningar och behandlingar.

Om du lider av mycket svår tandvårdsrädsla kan en behandling utföras under narkos vid behov.

Alla patienter är välkomna till oss oavsett om du lider av mild eller svår tandvårdsrädsla som hindrar dig att besöka tandvården. Vårt mål är att du ska få hjälp och erbjuder bra behandling för att du ska kunna ta del av bra tandvård.

Hos oss ger vi dig kontrollen över besöket

Om det känns bättre kan vi under ditt besök vid en undersökning eller behandling hos oss hela tiden berätta exakt vad det är vi ska göra.

Om du hela tiden vet vad det är som kommer att hända kan det hjälpa dig att känna dig lugnare samt att du får mer kontroll över att kunna be om en paus och med möjlighet att stoppa för att avbryta behandlingen.

Vad du kan göra om du lider av tandvårdsrädsla

Att gå på besök hos tandläkaren och söka vård för behandling är avgörande för munhälsan, även om du lider av tandvårdsrädsla.

Det finns sätt att hantera din tandvårdsrädsla på egen hand. Viktigt är också att kommunicera din rädsla när du bokar din tid så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Här är några generella tips för dig som är tandvårdsrädd och vill dämpa din tandvårdsrädsla:

  • Berätta om din rädsla – Öppen kommunikation är nyckeln. Berätta för tandläkaren om din rädsla så gör ni tillsammans upp en plan för besöket och behandlingen. Oftast är det inte tandläkaren i sig man är rädd för utan själva behandlingen.
  • Våga ställa frågor – Det är viktigt att förstå behandlingen för att minska osäkerheten.
  • Använd hörlurar – Spela lugnande musik för att distrahera dig själv.
  • Var i god tid – Minska stress genom att vara i god tid.
  • Ta med stöd – Ha någon med dig som stöd om det hjälper för din tandvårdsrädsla.
  • Diskutera behandlingen – Gå igenom din behandling med tandläkaren i förväg.
  • Be om paus – Ta en paus om det behövs.
  • Lugnande medel – Vid behov kan du även diskutera möjligheten med din tandläkare med lugnande medel innan behandlingen. Det finns bland annat en oral lösning med Midazolam eller Oxazepam i tablettform. Du kan även få lustgas för att känna dig mer avslappnad och lugn.

Vi har lång erfarenhet av att hantera svår tandvårdsrädsla

Att välja rätt klinik för tandvård och hantera rädslan är ett steg mot att upprätthålla god munhälsa och undvika allvarliga konsekvenser i framtiden.

Tandvårdcentralen har tandläkare med lång erfarenhet av att behandla patienter med både lätt och svår tandvårdsrädsla. Vårt mål är att förändra upplevelsen av ditt tandläkarbesök och din behandling för att göra det så behagligt som möjligt.

Våra kliniker är designade för att framhäva en varm och avslappnad känsla i atmosfären och vi fokuserar även på smärtlindring för att göra behandlingen smärtfri.

Få hjälp att hantera din rädsla

Tandvård behöver inte vara skrämmande, och det är aldrig för sent att övervinna rädslan för att leva ett friskt liv med en hälsosam mun.

Det finns effektiv behandling av tandvårdsrädsla hos vuxna och här kan vi hjälpa dig vidare med kognitiv beteendeterapi (KBT) hos en psykolog om du känner att du har behov av det.

Med ett professionellt behandlingsprogram kan du bota tandvårdsrädslan.

Vanliga frågor och svar

Vad ska man göra om man är rädd för tandläkaren?

Även om du är rädd för att gå till tandläkaren är det viktigt att det blir av. Välj en tandklinik som har lång erfarenhet av tandvårdsrädsla så kommer du att bli väl omhändertagen. Undersökningar och behandlingar kommer att anpassas efter den takt som känns bäst för dig.

Vad ger tandläkare för lugnande vid behandling?

Du kan få lustgas hos tandläkare under din behandling för att känna dig avslappnad och lugn. Det finns också lugnande läkemedel som Oxazepam och Midazolam om du lider av svår tandvårdsrädsla.

Hur kommer man över tandläkarskräck?

Vanliga behandlingar för dig som lider av tandläkarskräck är KBT, kognitiv beteendeterapi. Med denna behandling får du lära dig avslappning och att hantera din rädsla i olika konkreta situationer. Målet är att du ska kunna känna dig lugn och ha kontroll.

Tandvårdcentralen Möllan

4.9/5.0

Tandvårdcentralen Pildamm

4.9/5.0

Senaste artiklar