VI ERBJUDER AKUTTIDER INOM 24H

Att ta hand om våra tänder är en viktig del av att upprätthålla vår allmänna hälsa. Regelbundna tandundersökningar hos tandläkare kommer att hjälpa dig att förebygga och identifiera potentiella problem som exempelvis hål i tänderna i ett tidigt skede.

Vill du boka en tid för en vanlig undersökning hos oss på Tandvårdcentralen i Malmö kan du enkelt hitta en ledig tid i vårt bokningssystem online.

Tänk på att tandvård för barn och unga till och med året de fyller 23 år är avgiftsfri. Därefter har du rätt till ett tandvårdsbidrag, vilket också är viktigt att känna till för att verkligen gå på alla undersökningar. Kontakta oss gärna också om du har någon fråga.

Så går undersökning till hos tandläkare

En grundlig tandundersökning hos tandläkaren eller tandhygienisten är nyckeln till att upptäcka problem eller diagnostisera sjukdom i ett tidigt skede.

En undersökning innebär bland annat att tandläkare kontrollerar om du har hål i en tand, om det finns risk för tandlossning eller andra sjukdomar samt andra tecken på problem i munnen.

Innan undersökningen börjar kommer tandläkaren att fråga om din hälsa. Det kan vara frågor kring nuvarande hälsotillstånd, specifika tandproblem, symptom, sjukdomshistoria, mediciner och eventuella allergier.

Klinisk undersökning

Tandläkare gör en klinisk undersökning och kontrollerar både mun och tänder för att undersöka din mun- och tandhälsa. Här tittar tandläkaren både på munhålans slemhinnor, tunga, tänder, tuggmuskler och käkleder.

För att se överallt bakom tänderna används en liten rund spegel. Då kommer tandläkaren att kunna se bättre från olika vinklar. Med en liten skrapa kontrolleras tänder och gamla fyllningar. Skrapan kan också användas vid en undersökning för att ta bort eventuell tandsten.

  • Tänder – Dina tänder undersöks där tandläkare tittar efter tandsten, karies och synliga skador.
  • Tandkött – Sedan undersöks tandköttet för att se att det är friskt och att det inte visar några tecken på tandköttssjukdomar. Här mäts också fickdjupet i tandköttet för att upptäcka eventuell risk för tandlossning.
  • Munslemhinna och tunga – Slemhinnan i munnen samt tunga undersöks för att upptäcka förändringar och eventuell svamp i munnen.
  • Bett och käkar – Genom att du biter ihop eller rör på käken kan tandläkaren se om det finns käkledsbesvär eller felställningar. Själva bettet undersöks också så att över- och underkäke går ihop bra.

Röntgenundersökning

Undersökningen kompletteras ofta med röntgenbilder för att tandläkaren ska upptäcka problem som karies med hål i tänderna och tandlossning. Med hjälp av röntgenbilder syns också eventuell sjukdom i käken.

Bilderna tas med en röntgenapparat som riktas mot kinden. Detta tar bara några sekunder och är helt smärtfritt.

Det ingår ofta upp till fyra röntgenbilder vid en undersökning. Ibland kan flera bilder behövas om det finns många lagningar, om du har trasiga tänder, implantat, någon sjukdom eller något annat som måste undersökas mer noggrant.

Tandrengöring

Under undersökningen kan tandläkaren eller tandhygienisten också rengöra dina tänder. Då tas bakteriebeläggningar (plack) bort och även tandsten.

Ett särskilt verktyg används som skonsamt tar bort tandstenen. Det kan vara en skrapa som används eller en saltvattenspolning.

Fler undersökningar vid behov

Ibland kan det behövas ytterligare undersökningar om din tandläkare hittar något som behöver utredas mer. Då får du en ny tid för tandläkarbesök eller remiss till specialisttandläkare.

Ett vanligt intervall för undersökning är en gång om året, men tandläkaren kan rekommendera att du går på besök oftare.

Det kan vara att du har specifika problem som behöver övervakas med tätare kontroller. Det kan också vara att du har ökad risk för karies, tandlossning eller tandköttsinflammation.

Förslag på behandlingsplan

Om tandläkare vid undersökningen ser något problem med dina tänder eller i munnen, eller ser andra tecken på sjukdom, alternativt att du har en förhöjd risk att få problem, kan du få förslag på lämplig behandling.

Tandläkaren föreslår en eller flera behandlingsåtgärder i en behandlingsplan och du får också ett kostnadsförslag utifrån just dina behov. Du får också veta hur många besök du behöver för den planerade behandlingen.

Du kan även få rekommendationer på hur du ska förbättra din munhygien. Det kan vara kostförändringar, hur du ska använda tandtråd och hur du ska borsta tänderna.

Regelbundna undersökningar för bästa munhälsa

Tidig upptäckt möjliggör effektiv behandling och förebyggande åtgärder, vilket minskar risken för större problem. Därför är det viktigt att gå på undersökning regelbundet.

De vanligaste tandsjukdomarna, som karies och tandlossning, är särskilt fördelaktiga att upptäcka tidigt, då behandlingen blir enklare och mindre kostsam. Därför rekommenderas alla att regelbundet genomgå tandundersökningar hos tandläkare för att kunna upprätthålla en bra munhälsa.

Vid ditt besök hos tandläkare får du även information om din munhälsa och hur du ska ta hand om den på bästa sätt.

Så ofta ska du gå till tandläkare

För de allra flesta med god tandhälsa rekommenderar vi att gå till tandläkaren för undersökning en gång om året. Om du har friska tänder och inga potentiella risker kan det räcka med vartannat till vart tredje år.

Finns det problem med tandlossning, gamla lagningar som behöver kontrolleras eller andra riskfaktorer samt sjukdom att bevaka kan tätare besök behövas än bara en årlig kontroll hos tandläkare.

Genom att regelbundet gå på tandläkarbesök minskar risken för kostsamma behandlingar.

Tandvärk

Om du har tandvärk kan det vara tecken på att en tand eller flera tänder har skadats eller att du har en inflammation eller infektion. Det är oftast en infektion i en tand som gör att det känns ont.

Upplever du tandvärk ska du därför alltid gå till tandläkaren för att undersöka dina tänder.

Behöver du besöka en tandläkare så fort som möjligt? Då kan du enkelt boka en akuttid för akut tandvård hos oss.

Vad kostar en undersökning?

Vad en undersökning kostar kan variera utifrån dina behov och hur omfattande undersökning som krävs. Våra aktuella priser visas i vår prislista om du själv vill räkna på kostnaden.

Behöver du ytterligare undersökning hos tandläkare eller behandling för dina tänder får du ett kostnadsförslag för detta helt kostnadsfritt.

För barn och unga under 24 år är undersökning och tandvård kostnadsfritt. Vuxna får ett årligt tandvårdsstöd. Detta statliga tandvårdsstödet består av två delar – tandvårdsbidraget och ett högkostnadsskydd.

Barn och unga har gratis tandvård

Att gå till tandläkaren eller tandhygienisten är kostnadsfritt för barn och unga upp till och med 23 år. Det gäller både undersökning och behandling. Det är en fantastisk möjlighet för barn och unga att helt avgiftsfritt gå till tandläkaren, för att kunna laga hål i tänderna, få tandställning och övrig tandvård.

Missa inte möjligheten att nyttja gratis tandvård för barn och unga upp till och med det år du fyller 23, hela året fram till 31 december.

Tandvårdsbidrag från det år du fyller 24

Från och med det år du fyller 24 har du inte längre kostnadsfri tandvård, men du får då i stället ett tandvårdsbidrag som en del av ett statligt tandvårdsstöd. Det här bidraget kan du använda för undersökningar och behandlingar både hos Folktandvården och hos privata kliniker.

Tandvårdsstödet består dels av tandvårdsbidraget men också ett högkostnadsskydd. Detta högkostnadsskydd ger skydd mot höga kostnader för din behandling.

Om din tandvård kostar mer än 3 000 kronor går Försäkringskassan in och täcker 50-85% av referenspriset som du då får ersättning för. För kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor täcker de 50% och för kostnader av referenspriset, och över 15 000 kronor är det 85% av referenspriset.

Tandvårdsbidraget är pengar du får tillgodo den 1 juli varje år och hur mycket det är på beror på din ålder. Bidraget går att spara i upp till två år.

Bidraget är först på 600 kronor per år till och med det år du fyller 29. Sedan är det allmänna tandvårdsbidraget på 300 kronor ända fram till du fyller 64 för att sedan åter bli 600 kronor igen.

Frisktandvård för ett fast pris

Vill du få ett fast pris för din tandvård finns frisktandvård. I stället för att betala vid varje besök betalar du en fast kostnad varje månad.

Med ett friskvårdsavtal får du regelbundet undersökning och behandling som då ingår i det pris du redan har betalat. Du får även stöd och rådgivning för att sköta om tänder och mun på bästa sätt.

Boka tid för tandundersökning i Malmö

Att gå på regelbundna tandundersökningar är inte bara en investering i din munhälsa utan också i ditt allmänna välbefinnande. Genom att förebygga och hantera problem som hål i tänderna i tid, kan du njuta av friska tänder och ett strålande leende genom hela livet.

Boka en tid till tandläkare hos oss på Tandvårdcentralen i Malmö redan idag! Via vårt bokningssystem online kommer du enkelt att kunna hitta en ledig tid för undersökning som passar dig. Där kommer du att se alla bokningsbara tider som finns hos tandläkare eller tandhygienist.

Om du har någon fråga eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor och svar

Vad händer om jag inte behandlar hål i tänderna?

Om hål i tänderna inte behandlas i tid kan det så småningom leda till en infektion i tandens nerv. Detta kan senare kräva tandextraktion eller rotfyllning. Tidig behandling är avgörande för att förhindra allvarligare komplikationer.

Hur ofta ska man gå på undersökning hos tandläkaren?

Det varierar beroende på ålder, munhälsa och individuella risker för tandproblem hur ofta du behöver gå på undersökning. Ett vanligt intervall att gå till tandläkaren är en gång om året, men högriskgrupper kan behöva besöka oftare.

När du kommer till det första besöket bedöms behovet av tandvård, och rekommendationer görs baserat på individuella faktorer.

Vad ingår i en vanlig tandundersökning?

Undersökningen hos tandläkare består vanligtvis av tre delar som en klinisk undersökning, röntgen och eventuell rengöring vid behov. Här ingår allt som behövs för att upptäcka hål i tänderna och infektioner med mera.

Tandvårdcentralen Möllan

4.9/5.0

Tandvårdcentralen Pildamm

4.9/5.0

Senaste artiklar