VI ERBJUDER AKUTTIDER INOM 24H

Tandröntgen möjliggör tidig upptäckt av munsjukdomar och fungerar som ett stöd för noggrann planering av behandlingar. Det är inte bara ett diagnostiskt redskap utan också en viktig del i att övervaka tandhälsan över tid.

Behöver du röntga dina tänder är du varmt välkommen att boka en tid till oss på Tandvårdcentralen i Malmö.

Röntgen har stort användningsområde inom tandvården

Tandröntgen spelar en avgörande roll inom tandvården av flera anledningar:

Diagnostik

Röntgenbilder möjliggör tidig upptäckt av problem som karies, infektioner och dolda skador. Det ger tandläkaren en detaljerad bild av tändernas tillstånd som inte är synligt med blotta ögat.

Munsjukdomar som kan upptäckas med tandröntgen

Det finns flera munsjukdomar som annars kan vara svåra att kunna upptäcka utan användning av tandröntgen:

  • Karies – Det är särskilt effektivt att upptäcka karies i tidiga stadier med hjälp av röntgenbilder. Speciellt om det finns mellan tänderna och inte syns vid en vanlig undersökning.
  • Tandlossning – Bedömning av hur svår tandlossningen är och vilken förlust som uppstått på käkben spelar en avgörande roll för planering av behandling.
  • Rotinfektioner – Vid misstänkt rotkanalsinfektion ger röntgenbilder en tydlig bild av infektionens omfattning.
  • Tandtrauma – Efter ett trauma med en tandskada kan tandröntgen visa om det finns skador på tandroten eller i käkben, vilket underlättar tandläkarens bedömning av lämplig behandlingsmetod.

Planering av behandling

Vid komplicerade ingrepp som tandimplantat eller ortodontiska behandlingar är röntgenbilder nödvändiga för att skapa en exakt behandlingsplan.

Utvärdering av tandhälsan

Röntgenbilder kan också användas för att övervaka förändringar i tändernas och käkarnas hälsa över tid. Det kan vara särskilt användbart för patienter med kroniska tandproblem.

Uppföljning efter behandling

Efter avslutad behandling, som rotfyllningar eller tandimplantat, används tandröntgen för att följa upp och säkerställa att behandlingen varit framgångsrik.

Olika typer av tandröntgen

Det finns flera typer av tandröntgen som används beroende på specifika behov:

  • Bitewing-röntgen – Den här typen av röntgen är vanlig vid diagnos av karies och tandlossning. Tandläkaren får detaljerade bilder av tändernas kronor och kontaktområden mellan dem.
  • Apikal röntgen – En röntgen som ger detaljerade bilder av varje enskild tand, roten och vävnader runt omkring. Den är användbar vid diagnostik men också vid behandling av en särskild tand.
  • Panoramaröntgen – För att få en översiktsbild på hela munnen används panoramaröntgen. Den är användbar för bedömning av mer omfattande tandvårdsbehov och även för kirurgiska ingrepp.
  • CBCT-röntgen – Med en avancerad 3D-röntgen visas detaljerad information om tändernas anatomi och läge. Den här typen av röntgen används främst inför tandimplantatsbehandlingar eller vid komplicerade tandextraktioner.

Boka tid för undersökning med röntgen i Malmö

Är det dags att boka tid för den årliga basundersökningen? Hos Tandvårdcentralen i Malmö ingår vissa typer av tandröntgen i en tandundersökning för att säkerställa din tandhälsa.

Med hjälp av röntgen finns det möjligheter att ställa en tidig diagnos och ge skräddarsydd behandlingsplanering för varje patient.

Centralt placerade kliniker

Söker du vård hos oss kan du enkelt ta dig hit från hela Skåne.

Våra kliniker ligger centralt placerade i Malmö så att du enkelt ska hitta hit. Du kan ta dig hit både genom att ta flera olika regionbussar och stadsbussar. Du kan lätt byta från stadsbuss till en annan och du kan även ta tåg till station Triangeln.

Vanliga frågor och svar

Varför röntgar man tänderna?

Det är ett bra sätt att kunna upptäcka karies men också för att kunna se tecken på tandlossningssjukdom, tandinfektioner eller andra problem som behöver åtgärdas.

Är strålningen från tandröntgen farlig?

All röntgen medför en viss stråldos men vid tandröntgen är den mycket låg. För att jämföra med den naturliga bakgrundsstrålning som finns runt om oss motsvarar tandröntgen ungefär en halv dag.

Varför går tandläkaren ut ur rummet under röntgen?

Även om strålningsdosen vid tandröntgen är mycket låg, blir annars den totala dosen för tandläkaren betydligt större. Det på grund av att de utsätts för strålning flera gånger varje dag.

Tandvårdcentralen Möllan

4.9/5.0

Tandvårdcentralen Pildamm

4.9/5.0

Senaste artiklar