VI ERBJUDER AKUTTIDER INOM 24H

Hur vet jag om jag har tandlossning och vad kan jag göra åt det? Tandlossning är en vanlig tandsjukdom som kan orsaka stora problem om den inte behandlas. Denna artikel ger dig de kunskaper du behöver för att identifiera tandlossning tidigt samt information om effektiva behandlingsmetoder.

Viktiga slutsatser

  • Tandlossning (parodontit) är ofta en konsekvens av obehandlad tandköttsinflammation och kan drivas på av faktorer som dålig munhygien, rökning, genetik och vissa hälsotillstånd.
  • Symptom på tandlossning varierar och kan inkludera blödande tandkött, ömhet och svullnad i tandköttet, blottade tandhalsar och lösa tänder. Tidiga stadier av tandlossning är ofta smärtfria och svåra att upptäcka utan regelbundna tandläkarbesök.
  • Tandvårdcentralen erbjuder behandlingar mot tandlossning som tandstensborttagning och rengöring, samt avancerade ingrepp hos specialisttandläkare i parodontologi. Vi spelar en viktig roll i både förebyggande och långsiktig vård. 

Vad är tandlossning och dess orsaker?

Tandlossning, eller parodontit, är en allvarlig tandsjukdom som uppstår till följd av obehandlad tandköttsinflammation. Vad orsakar då denna inflammation? Vanligaste orsakerna är bristfällig munhygien och bakteriebeläggningar längs tandköttskanten. Om inflammationen inte behandlas i tid kan det så småningom leda till tandlossning.

Tandlossning kan leda till att tänderna blir rörliga och lossnar från fästet i käkbenet. Därför är det viktigt att vidta åtgärder vid första tecknet på tandköttsinflammation för att förhindra tandlossning och skydda tandens fäste, inklusive tandens fäste i käkbenet.

Rökning och andra tobaksprodukter ökar risken för tandlossning genom att försämra immunförsvaret och hämma tandköttets förmåga att läka vid inflammation. Det orsakar även att blodkärlen i tandköttet drar ihop sig och blödningen minskar, vilket resulterar i att inflammationen blir svårare att märka av. Dessutom kan genetiska faktorer och sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar öka risken för att utveckla tandlossningssjukdom. 

Inflammation i tandköttet

Inflammation i tandköttet kan vara ett tidigt tecken på tandlossning och uppträder ofta i ett tidigt skede. Det kan yttra sig genom ett svullet tandkött runt tänderna, samt genom ett tandkött som initialt ser friskt ut men blöder vid beröring. Denna inflammation kan leda till tandlossning genom att skapa fördjupade tandköttsfickor som möjliggör för bakterier att växa ner på tandroten.

Efter behandling av tandköttet, när fördjupade tandköttsfickor läkt, upphör inflammationen vilket är en nyckel till att förhindra ytterligare tandlossning. Det är därav viktigt att söka vård vid första tecken på inflammation i tandköttet.

Symptom att vara uppmärksam på

Symptom på tandlossning kan variera mycket. Tidiga tecken inkluderar blödande tandkött vid tandborstning och ömhet i tandköttet. Svullet och rött tandkött utan smärta kan också vara en indikation på tandlossning.

I senare skeden av sjukdomen kan blottade tandhalsar som medför större mellanrum mellan tänder och tandkött vara en indikation på tandlossning. Tandlossning kan även leda till att tänderna förlorar fäste i käkbenet och upplevs lösa.

Det är viktigt att komma ihåg att tandlossning ofta är smärtfri i början, och symptom som lösa tänder kan uppkomma utan tidigare varningstecken. Därför är regelbundna besök hos tandläkaren eller tandhygienisten avgörande för tidig upptäckt och behandling.

Diagnostisering av tandlossning

Så hur diagnostiseras tandlossning? Tandköttsfickor som ökar i djup är ett tecken på tandlossning och mäts under undersökningar för att diagnostisera tillståndet. Röntgenbilder hjälper tandläkare och tandhygienister att se hur käkbenet och tändernas fäste har påverkats av tandlossning, vilket är avgörande för att bedöma sjukdomens omfattning.

Tandvårdcentralen spelar en central roll i att upptäcka tandlossning hos patienter, som annars kan förbli oupptäckt då sjukdomsförloppet ofta är långsamt och smärtfritt. Regelbundna besök hos tandläkare och tandhygienist på Tandvårdcentralen gör skillnad när det gäller tidig upptäckt och behandling av tandlossning.

Behandlingsalternativ för tandlossning

Tandlossning kan behandlas på flera olika sätt. Icke-kirurgiska behandlingsmetoder som tandläkare och tandhygienist utför inkluderar tandstensborttagning och rengöring av plack och bakteriebeläggningar i de fördjupade tandköttsfickorna med hjälp av specialinstrument. För att behandla mer avancerade fall kan kirurgiska behandlingsalternativ vara nödvändiga. Dessa kan innefatta operationer av tandköttet, där gravt tillbakadraget tandkött behandlas med retraktionskirurgi, rengöring av djupt liggande bakteriebeläggningar och tandsten, samt benersättningsmaterial för uppbyggnad av det förlorade tandfästet.

Efter behandling är målet att minska djupet på tandköttsfickorna till under 4 millimeter.

Specialisttandläkare inom parodontologi

Vid avancerade fall av tandlossning kan det vara nödvändigt att konsultera en specialisttandläkare inom parodontologi. I vissa fall, om en patient har en allvarligare form av tandlossning, kan de få en remiss till en parodontolog, vilket är en specialist inom tandvård som behandlar tandlossning. 

Förebyggande åtgärder mot tandlossning

Förebyggande åtgärder mot tandlossning är lika viktiga som behandling. Att sluta röka är en avgörande och förebyggande åtgärd eftersom rökare har en ökad risk för tandlossning och det är svårare att upptäcka sjukdomen hos dem.

God munhygien är också en grundpelare i förebyggandet av tandlossning. Här är några viktiga åtgärder att följa:

  • Regelbunden och korrekt tandborstning som avlägsnar plack från tänderna.
  • Användning av mellanrumsborstar och tandtråd är viktigt för att rengöra områden som tandborsten inte når.
  • Regelbundna besök hos tandvården är avgörande för tidig upptäckt och förebyggande av tandlossning.

Tandvårdsrutiner för att minska risken för tandlossning

Det finns flera tandvårdsrutiner du kan följa för att minska risken för tandlossning. Först och främst är tandborstning och rengöring mellan tänderna enligt tandläkarens och tandhygienistens instruktioner högst betydande för att förebygga tandlossning och upprätthålla god munhälsa.

Efter att ha blivit behandlad för tandlossning är det viktigt att fortsätta med regelbundna besök hos tandläkaren eller tandhygienisten samt genomgå förebyggande behandlingar två till fyra gånger om året.

Tandvårdcentralens roll i behandlingen av tandlossning

Här erbjuds professionell vård för patienter med tandlossning, inklusive behandlingar och ingrepp som utförs av kvalificerad personal.

Patienter får även rådgivning hos Tandvårdcentralen angående sin tandlossning och hur de bäst sköter sina tänder för att förebygga vidare problem. Efter initial behandling följer Tandvårdcentralen upp med patienten för att säkra ett långsiktigt gott resultat.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är tandlossning en allvarlig tandlossningssjukdom som kan ha allvarliga konsekvenser för din munhälsa men även allmänna hälsa. Med rätt information och omhändertagande kan det förebyggas och behandlas effektivt.

Det är viktigt att komma ihåg att regelbundna tandläkarbesök och god munhygien är avgörande för att upptäcka, behandla och förebygga tandlossning. Tandvårdcentralen är här för att stödja dig genom hela processen, från diagnos till behandling och eftervård.

Vanliga frågor och svar

Vad kan man göra åt tandlossning?

För att behandla tandlossning är det viktigt att borsta tänderna ordentligt och regelbundet genom att använda tandborste samt mellanrumsborste, tandtråd eller tandsticka två gånger per dag. Regelbundna besök hos tandvården är också viktigt för att behandla och förebygga problem med tandköttet. Detta kan inte göras på egen hand.

Kan man bli frisk från tandlossning?

Ja, med tidig behandling och noga tandvård finns det större chanser att återfå frisk vävnad runt tänderna. Tandlossning kan läka efter behandling, men det kan resultera i en bestående vävnadsskada och förlorat fäste kring tanden.

Måste man dra ut tänder vid tandlossning?

Ja, om tandlossningen har utvecklats så pass långt att tänderna inte kan räddas kan de behöva dras ut för att sedan ersättas med implantat, bro eller protes.

Hur lång tid tar det för tandlossning och tandköttsinflammation att läka?

Behandlingstiden för tandlossning eller tandköttsinflammation kan variera, men med tidig behandling och förbättrad munhygien kan tandköttsinflammationen oftast läka inom ett par veckor. Det är viktigt att uppsöka en tandläkare om tandköttsinflammationen inte har gått över efter en vecka.

Tandvårdcentralen Möllan

4.9/5.0

Tandvårdcentralen Pildamm

4.9/5.0

Senaste artiklar