VI ERBJUDER AKUTTIDER INOM 24H

En grundlig tandundersökning är nyckeln till en stark och frisk mun. Att upptäcka och behandla eventuella problem i ett tidigt skede är både kostnadsbesparande och ger dig större möjligheter till vackra, friska tänder.

Basundersökning - Tandläkare eller tandhygienist

Att regelbundet genomgå basundersökningar och följa tandläkarens och tandhygienistens råd är avgörande för att bevara en stark och frisk mun. En investering i tandvård nu kan vara en förebyggande åtgärd för att undvika kostsamma och smärtsamma problem i framtiden.

Vi arbetar som ett sammansvetsat team där tandläkare, tandsköterskor samt tandhygienister samarbetar nära varandra. Detta möjliggör effektiva undersökningar och behandlingar, vilket också håller våra priser rimliga. Vårt mål är att du som patient ska uppleva en smidig och helhetsinriktad vårdupplevelse.

Individuell anpassning och patientcentrerad vård

Vi förstår att varje patient är unik, med olika behov och eventuella rädslor. Därför har vi utvecklat modeller för att göra behandlingar och undersökningar mer tillgängliga och behagliga för patienter med tandläkarskräck. Dialog och förklaringar är nyckeln, och vi anpassar oss efter dina unika behov och känslor.

Röntgenbilder

På röntgen syns det mesta. Innan tandläkaren påbörjar undersökningen tas fyra röntgenbilder på dina tänder. Dessa bilder avslöjar alla lagningar, kronor, broar och eventuella saknade tänder. Att tillsammans gå igenom dessa bilder ger tandläkaren och patienten en grund för att diskutera och planera lämplig behandling.

För dig som känner oro inför tandvård kan detta steg vara extra viktigt, då det ger en visuell representation av nuvarande tandhälsa och skapar utrymme för en lugn och genomtänkt beslutsprocess.

Detaljerad undersökning med sond

Basundersökningen fortsätter med en sond för att känna på tänderna och tandköttet. Sonden, med en smal spets som kan vara rak eller formad som en krok, avslöjar mycket om tandhälsan.

Vi arbetar som ett sammansvetsat team där tandläkare, tandsköterskor samt tandhygienister samarbetar nära varandra. Detta möjliggör effektiva undersökningar och behandlingar, vilket också håller våra priser rimliga. Vårt mål är att du som patient ska uppleva en smidig och helhetsinriktad vårdupplevelse.

Åtgärder vid upptäckta problem

Om tandläkaren under en undersökning upptäcker tandsjukdomar eller andra problem som kräver behandling, kommer tandläkaren föreslå lämpliga åtgärder. Det kan vara allt från lagningar och tandvård till att skicka remisser till specialisttandläkare för vidare undersökning.

Tandläkaren kan också boka ytterligare tider för fördjupade undersökningar om det finns något som behöver undersökas närmare. Det är en proaktiv strategi för att säkerställa noggrann diagnostisering och snabb behandling.

Hål i tänderna

Om tandytan känns mjuk kan det indikera på hål i tänderna, även känt som karies. I sådana fall kan noggrannare tandborstning och extra fluorbehandling vara till hjälp. I de fall där karies gått igenom emaljen, blir borrning nödvändig för att avlägsna plack och förhindra ytterligare skador.

Tandläkarens råd kring munhygien

En av de viktigaste delarna av basundersökningen är tandläkarens råd om munhygien. Utifrån din tandhälsa får du information om hur du kan förbättra din munvård, beroende på individuella behov och tändernas skick. Här får du råd för hur många tandsjukdomar kan undvikas.

För unga människor, där frätskador blivit allt vanligare, ges särskilda råd om kost, dryck och tandborstning för att hantera emaljskador. Dessutom tar tandläkaren hänsyn till eventuella sjukdomar, mediciner och stressrelaterade faktorer som kan påverka munhälsan.

Vårt engagemang sträcker sig bortom undersökningen. Vi vill ge dig verktyg för att implementera god munhygien i din vardag med förebyggande åtgärder för starka tänder. Genom vägledning och praktisk rådgivning lär vi dig hur du borstar tänderna korrekt, använder tandtråd utan skador och väljer rätt tandkräm. Vi strävar alltid efter att minska eventuella problem till nästa besök och helst undvika efterföljande behandlingar.

Professionell rengöring hos tandhygienist

Tandsten är vanligt förekommande och kan ofta avlägsnas direkt under basundersökningen om det är begränsat. Om mer omfattande rengöring krävs, bokas en tid hos en tandhygienist. Denna professionella rengöring är viktig för att bibehålla en god munhälsa och kan vara tillräcklig om tänderna är friska vid undersökningen.Gratis tandvård till och med det år du fyller 23

Fram till och med det år du fyller 23 är all tandvård gratis. Ta väl vara på denna tid genom att gå regelbundet på basundersökningar för att upptäcka eventuella begynnande problem.

Sedan har du också tillgång till ATB, det allmänna tandvårdsbidraget, fram till det år du fyller 29. Detta tandvårdsbidrag är på 600 kronor per år. Efter 29 och fram till och med 64 års ålder ligger ditt tandvårdsbidrag på 300 kronor per år.

Det går utmärkt att spara ett tandvårdsbidrag till året efter, men därefter är det förbrukat.

Det här bidraget kan du använda oavsett om du går till folktandvården, privat tandläkare eller tandhygienist.

Boka tid för undersökning hos Tandvårdcentralen i Malmö

Regelbundna undersökningar hos tandläkare lönar sig alltid. Vi på Tandvårdcentralen i Malmö tror på att förebygga problem innan de uppstår, och regelbundna basundersökningar är nyckeln till långsiktig tandhälsa.

Vi rekommenderar att du bokar in en ny tid för undersökning hos oss, en eller två gånger per år för att säkerställa en god tandhälsa. Genom att göra detta till en rutin ger du dig själv bästa möjliga förutsättningar att behålla dina tänder genom livet. Genom tidig upptäckt och behandling av problem kan du undvika akuta och kostsamma ingrepp i framtiden. Vår målsättning är att ge dig bästa möjliga förutsättningar för både friska tänder och ekonomiska fördelar.

Se till så att din mun och dina tänder får den omsorg den behöver och boka ny tid till undersökning hos oss redan idag. Kontakta oss om du vill boka en tid!

Tandvårdcentralen Möllan

4.9/5.0

Tandvårdcentralen Pildamm

4.9/5.0

Senaste artiklar