Vår personal

Faraz Seyedi

VD

Aferdita Lipovac Maloku

Tandsköterska

Burim Duraku

Tandläkare

Denice Envall

Tandsköterska

Lisette Nordh

Samordnare

Mohammad Seyedi

Tandläkare