FAQ Friskvård

Frågor och svar om Frisktandvård

Här besvarar vi vanligt ställda frågor kring Frisktandvård. Har du en annan fråga eller fundering som inte listas här? Tveka inte att kontakta oss på Tandvårdcentralen så hjälper vi dig!

Vad ingår i Frisktandvård?

På Tandvårdcentralen erbjuds du ett Frisktandvårdsavtal som gäller i 3 år. I Frisktandvården ingår exempelvis förebyggande tandvård såsom regelbundna tandläkarbesök, tandrengöring, lagningar och röntgenundersökningar. Se här för fullständig information kring vad som ingår i Frisktandvård.

Hur mycket kostar Frisktandvård?

Kostnaden för Frisktandvård är ett fast pris per månad eller per år. Det fasta priset varierar beroende på din munhälsa, om du har ett tandvårdsbidrag eller ett särskilt tandvårdsbidrag och din ålder. Frisktandvård kan kosta så lite som 85 kr/månad. Se här för fullständig prislista för Frisktandvård hos oss på Tandvårdcentralen.

Varför Frisktandvård?

Frisktandvård ett utmärkt sätt att hålla dina tänder friska och problemfria och det till ett fast pris. Regelbundna besök hos tandläkaren och tandhygienisten främjar god munhälsa och innebär lägre kostnader på lång sikt genom att identifiera och åtgärda eventuella problem i ett tidigt skede. Frisktandvården kan även vara en fördel för vardagsekonomin då priset alltid är en fast kostnad som du väljer att betala på årsbasis eller månadsvis.

Hur fungerar Frisktandvård?

Frisktandvård fungerar genom att du betalar en fast månads- eller årsavgift för täckning av regelbunden tandvård och förebyggande åtgärder, såsom tandläkarbesök och tandrengöring. Genom att regelbundet ta hand om din munhälsa kan eventuella problem upptäckas och behandlas i ett tidigt skede, vilket kan leda till bättre långsiktiga resultat och kostnadsbesparingar.

När gäller Frisktandvård?

Frisktandvård kan tecknas från och med 1 januari det år man fyller 24 år och gäller så länge du har ett aktivt Frisktandvårdsavtal hos Tandvårdcentralen. Avtalet ger täckning för regelbunden tandvård och förebyggande åtgärder när du behöver dem året runt.

Kan man avsluta Frisktandvård?

Du kan när som helst avsluta din Frisktandvård utan att ange någon orsak. Uppsägningstiden för Frisktandvård hos Tandvårdcentralen är 1 månad. Vid uppsägning upphör avtalet att gälla den sista dagen i innevarande månad.

Är det bra med Frisktandvård?

Ja, Frisktandvård är oftast en bra idé eftersom den främjar god tandhälsa genom regelbundna besök och förebyggande vård. Att upptäcka och behandla tandproblem tidigt kan vara kostnadseffektivt på lång sikt, samtidigt som det ger ekonomisk stabilitet genom en fast månads- eller årsavgift.

Hur vet man om man har tandvårdsbidrag?

Du kan kolla om du har tandvårdsbidrag genom att kontakta Försäkringskassan eller besöka sidan för tandvårdsstöd och tandvårdsbidrag för att läsa om vilka kriterier som gäller. Generellt har du tandvårdsbidrag från det år du fyller 24 till 29 år (600 kr/år), från det år du fyller 30 till 64 år (300 kr/år), från det år du fyller 65 år (600 kr/år).

Hur får man Frisktandvård?

För att få Frisktandvård tecknar du ett Frisktandvårdsavtal. Innan du kan teckna avtal bokar du tid för undersökning följt av eventuell behandling. För att kunna teckna Frisktandvård behöver du vara färdigbehandlad. Boka tid för inledande undersökning hos Tandvårdcentralen här.

Vem kan teckna Frisktandvård?

Avtal för Frisktandvård kan tecknas av personer i olika åldrar och med varierande tandhälsa. En inledande undersökning är obligatoriskt innan ett avtal kan tecknas. Frisktandvård är tillgängligt för de som är över 24 år och kan användas så länge du har ett aktivt Frisktandvårdsavtal. Boka tid för en inledande undersökning hos Tandvårdcentralen här.

Vad ingår inte i Frisktandvård?

Exempel på behandling som inte ingår i avtalet för Frisktandvård:

  • Specialisttandvård som görs på annan klinik än Tandvårdcentralens kliniker
  • Tandimplantat, brokonstruktioner och proteser
  • Tandreglering
  • Behandling av endast estetiska skäl t ex utbyte av felfri fyllning
  • Avgift för sena återbud och uteblivande från avtalat besök
  • Tandskydd
  • Ny bettskena då befintlig tappats bort eller blivit obrukbar pga ovarsamhet
  • Merkostnad vid narkostandvård

Kontakta oss gärna för att få veta mer kring vad som ingår och inte i ett Frisktandvårdsavtal hos oss på Tandvårdscentralen.

Hur länge kan man ha frisktandvård?

Du kan ha Frisktandvård så länge du har ett aktivt Frisktandvårdsavtal. Avtalsperioden hos Tandvårdcentralen är tre år.  Förnyelse av avtal erbjuds i anslutning till avtalets slutdatum.

Hur betalar man frisktandvård?

Frisktandvård är alltid en fast kostnad. Du har möjlighet att betala den fasta kostnaden på årsbasis eller månatligen. Här kan du se prisbilden för Frisktandvård på Tandvårdcentralen.

 

Välkommen att boka tid för inledande undersökning inför ett eventuellt Frisktandvårdsavtal eller kontakta oss på Tandvårdcentralen för frågor eller funderingar!