Frisktandvård

Första privata kliniken med frisktandvård?

Vi är den första privata kliniken i Sverige som har frisktandvårdsabonnemang.

Tandvårdcentralens frisktandvård innebär regelbunden tandvård till ett fast pris under 3 år.

Hur skaffar jag frisktandvård?

 1. Boka en undersöking
  För att få teckna avtal måste patienten först ha genomgått en undersökning, riskbedömning och nödvändig behandling.
 2. Bedömning och placering i avgiftsklass
  Beroende på din munhälsa, såsom risken för karies, tandlossning eller andra tandproblem, kommer vi att placera dig i en av våra fem avgiftsklasser. Klass ett är den billigaste klassen och vilken klass du hamnar i bestäms utifrån din individuella bedömning.
 3. Teckna avtal
  Under de tre åren som avtalsperioden varar kommer du att få de undersökningar du blir kallad till och den vård du behöver, inklusive akutvård, inom ramen för avtalet.

 

Vad ingår i frisktandvård?

Med Frisktandvård erbjuds du tre års trygghet med regelbunden tandvård till ett fast pris.
Genom att teckna detta avtal kan du vara säker på att få den tandvård du behöver utan oväntade kostnader. Så oavsett om du råkar bita av en bit av en tand eller stöter på andra oplanerade problem, kan du vara lugn och trygg.

Med Frisktandvård undviker du plötsliga och oönskade utgifter, vilket ger dig en stabil grund för din tandhälsa.

 • regelbundna undersökningar
 • röntgen*
 • förebyggande tandvård
 • lagningar
 • rotfyllningar
 • tandutdragning
 • enstaka kronor (kostnader för tandtekniskt arbete och standard material ingår)
 • akuttandvård

* Tomografiundersökning/CBCT ingår inte.

Prislista frisktandvård

Avgiftsklass Kostnad brutto, alla åldrar utan ATB Kostnad med ATB, 24-29år, 65+år Kostnad med ATB, 30-64år
Pris/år Pris/mån Pris/år Pris/mån Pris/år Pris/mån
1 1620:- 135:- 1020:- 85:- 1320:- 110:-
2 2640:- 220:- 2040:- 170:- 2340:- 195:-
3 4400:- 370:- 3840:- 320:- 4240:- 345:-
4 7560:- 630:- 6960:- 580:- 7260:- 605:-
5 10800:- 900:- 10200:- 850:- 10500:- 875:-

 

Vanliga frågor och svar om frisktandvård

 • Vem kan teckna Frisktandvård?
  Avtal kan tecknas av vuxna patienter, som behandlas inom ramen för den statliga tandvårdsförsäkringen, från och med det år de lämnar den avgiftsfria tandvården.
 • Vad ingår inte i Frisktandvård?
  Exempel på behandling som inte ingår i avtalet:
  • Specialisttandvård som görs på annan klinik än Tandvårdcentralens kliniker.
  • Tandimplantat, brokonstruktioner och proteser.
  • Tandreglering.
  • Behandling av endast estetiska skäl t ex utbyte av felfri fyllning.
  • Avgift för sena återbud och uteblivande från avtalat besök.
  • Tandskydd.
  • Ny bettskena då befintlig tappats bort eller blivit obrukbar pga ovarsamhet.
  • Merkostnad vid narkostandvård.
 • Hur mycket kostar tandvård per månad?
  Det kan kosta så lite som möjligt från 85kr i månaden. Men det beror på flera faktorer. Om du till exempel har muntorrhet bedöms det som en större risk för att du kommer att behöva tandvård. Då kan avgiften höjas. Prata med din tandläkare för att veta mer.
 • Hur fungerar frisktandvård?
 • Hur länge kan man ha frisktandvård?
  Avtalsperioden är tre år. Avtalet gäller från angivet datum. Omteckning av avtal erbjuds i förekommande fall före avtalets slutdatum.
 • Kan man avsluta frisktandvård?
  Du kan säga upp avtalet när som helst utan att ange orsak. Uppsägningstiden är på 1 månad. Vid uppsägning upphör avtalet att gälla den sista dagen i innevarande månad.
 • Är frisktandvård bra?
  Frisktandvård kan vara fördelaktigt för många personer beroende på deras individuella behov. Det ger möjlighet att ha en fast årsavgift för tandvård, vilket kan vara mer kostnadseffektivt för dem som behöver regelbunden tandvård och behandlingar eller vill undvika plötsliga tandläkarkostnader. Det kan vara bra att rådgöra med sin tandläkare för att få mer information och bedöma om Frisktandvård är rätt alternativ.
 • Hur betalar man frisktandvård?
  I Frisktandvården har du möjlighet att betala en fast årsavgift. Du kan välja att betala hela summan för året på en gång eller fördela betalningen per månad via autogiro.
 • Vad kostar Friskvårdsavtal?
  Priset för tandvård beror på din munhälsas tillstånd, ditt allmänna tandvårdsbidrag och din ålder. Du kan fråga din tandläkare om din avgiftsklass och det pris du kommer att betala. Kostnaden kan vara så låg som 85 kr per månad.

 

Kontakta oss redan idag för att teckna avtal för Frisktandvård hos Tandvårdcentralen!